BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
MAJĄTEK SPÓŁKI wg stanu na 31.12.2015r.
Wersja z: 2016-07-03 19:43:48. Zapisał: Administrator


 Kapitał własny :        5 727 257,78
 Kapitał zakładowy :    5 219 285,64
 Aktywa Ogółem :               6 093 401,92
   w tym aktywa obrotowe :    822 837,55
 Pasywa ogółem:                                   6 093 401,92
   w tym zobowiązania krótkoterminowe: 149 620,81