BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
MAJĄTEK SPÓŁKI wg stanu na 31.12.2015r.
Wersja z: 2013-06-07 15:14:58. Zapisał: hotelratuszowy


 Kapitał własny :        5 875 355,03
 Kapitał zakładowy :    5 219 285,64
 Aktywa Ogółem :               6 402 267,65
   w tym aktywa obrotowe :    627 404,29
 Pasywa ogółem:                                   6 402 267,65
   w tym zobowiązania krótkoterminowe: 172 928,50