BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
PRZETARGI
Wersja z: 2016-07-27 21:59:35. Zapisał: Administrator

Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego


Zawiadomienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

Wynik przetargu

Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia z monitoringiem systemów alarmowych, konserwacją i naprawą alarmową systemu alarmowego oraz konwojowanie wartości pieniężnych dla Miejskiej Grupy Zakupowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek

1)      Ogłoszenie o zamówieniu nr 165963 – 2016

2)      SIWZ

3)      Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

4)      Załącznik nr 2 – Wzór umowy część I zamówienia

1)      Załącznik nr 3 – Wzór umowy część II zamówienia

2)      Załącznik nr 4 – Wzór umowy część III zamówienia

3)      Załącznik nr 5 – Wzór umowy część IV zamówienia

4)      Załącznik nr 6 – Wzór oferty

5)      Załącznik nr 7 – Wzór formularza cenowego

6)      Załącznik nr 8 – oświadczenie art. 22 ust 1 ustawy Pzp

7)      Załącznik nr 9 – oświadczenie art. 24 ust 1 ustawy Pzp

8)      Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych usług

9)      Załącznik nr 11 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

10)   Załącznik nr 12 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

11)   Załącznik nr 13 – oświadczenie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp