BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
KONTROLE
Wersja z: 2012-09-25 11:47:04. Zapisał: Administrator

W Spółce przeprowadzane były następujące kontrole:


19/09/2012- Państwowa Inspekcja Sanitarna  we Włocławku , kontrola interwencyjna w związku z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki


 

22/08/2012- Państwowy Inspektor Sanitarny we Włocławku , kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki04.07.2012-10.07.2012- : Oddział ZUS w Toruniu, Wydział kontroli Płatników Składek II z siedzibą we Włocławku, Pl. Wolności 18/19,  w zakresie: 1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 2)Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 3)Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, 4)Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych


Okres objęty kontrolą: 01.01.2009 - 31.12.2011

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki29.09.2010-29.10.2010- Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku, 87-800 Włocławek, Piekarska 16a, zakres: prawna ochrona pracy oraz przepisy dot. legalności zatrudnienia, techniczne bezpieczeństwo i higiena pracy oraz spełnienie przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki

 


17.06.2009-25.06.2009-  Oddział ZUS w Toruniu, Wydział kontroli Płatników Składek II z siedzibą we Włocławku, Pl.Wolności 18/19, w zakresie: 1)Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.2)Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego

i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008 r.3)Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4)Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


Okres objęty kontrolą: 01.01.1999 – 31.12.2008

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki15/02/2008- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemjologiczna we Włocławku w zakresie stanu techniczno-sanitarnego hotelu „ Ratuszowy”

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki16/11/2007- Urząd Celny w Toruniu. Zakres: prawidłowości  stosowania znaków akcyzy

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki15/03/2007- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemjologiczna we Włocławku w zakresie stanu techniczno-sanitarnego hotelu „ Ratuszowy”

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki


 

07/03/2006- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemjologiczna we Włocławku w zakresie stanu techniczno-sanitarnego hotelu „ Ratuszowy”

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki05.01.2006-.16.01.2006- Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, w zakresie prawnej ochrony pracy

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki24.06.2005-30.06.2005- Organ kontroli: Oddział ZUS w Toruniu, Wydział kontroli Płatników Składek II z siedzibą we Włocławku, Pl. Wolności 18/19, w zakresie: 1) Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.    2) Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych wpłat do których zobowiązany jest zakład, 3) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i budżetu państwa, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 4) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o ustalenie kapitału początkowego 5) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Okres objęty kontrolą:

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki09/03/2005- Organ kontroli: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemjologiczna we Włocławku w zakresie stanu techniczno-sanitarnego hotelu „ Ratuszowy”

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki05.08.2003-28.08-2003- Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, zakres: 1. Prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa za rok 2001 w zakresie : a)podatku dochodowego od osób prawnych, b)wywiązywania się z obowiązku płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, c)podatku od towarów i usług za styczeń i grudzień 200 1r.

Dokumentacja i Przebieg kontroli: Dostępne w siedzibie spółki