BIP - BAZA

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Drukuj PDF


1)     47.11.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach                z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

2)     55.10.Z    Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

3)     56.10.A    Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

4)     56.21.Z    Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

5)     56.29.Z    Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

6) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

7)     68.20.Z    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

8) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

9)     68.32.Z    Zarządzanie nieruchomościami  wykonywane na zlecenie,

10)    79.90.C    Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

11) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2010-11-25 11:44:10
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-07-31 18:29:17
Odsłon: 4902
Dziennik zmian