MAJĄTEK SPÓŁKI wg stanu na 31.12.2015r.

Drukuj


 Kapitał własny :         5 727 257,78
 Kapitał zakładowy :    5 219 285,64
 Aktywa Ogółem :               6 093 401,92
   w tym aktywa obrotowe :          822 837,55
 Pasywa ogółem:                 6 093 401,92
   w tym zobowiązania krótkoterminowe:     149 620,81

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-07-03 00:00:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-06-07 15:13:38
Odsłon: 4604
Dziennik zmian